INVITAȚIE DEPUNERI CERERI ÎNCHIRIERE PĂȘUNI UAT GHIZELA