Anunț public ,, Modernizare străzi în comuna Ghizela, județul Timiș, localitățile Ghizela, Hisiaș, Paniova și Șanovița''