Anunț public ,, Modernizare infrastructură rutieră în comuna Ghizela, jud. Timiș''